Zpracování osobních údajů

Jak zacházíme s osobními údaji

Správcem osobních údajů je společnost CAC Group s. r. o. (IČ: 274 212 52).

Právní důvod zpracování dat je na základě článku 6, odstavec 1b) a 1f) nařízení 2016/679, který mimo jiné stanovuje, že „...zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění smlouvy......“.

Osobní údaje použijeme pro kalkulaci pojistného pro vámi vybraný produkt a vypracování návrhu pojistné smlouvy, který odešleme vám a vámi vybrané pojišťovně. Seznam zde:

ALLIANZ pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815, IČ: 47115971

AXA pojišťovna a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826, IČ: 28195604;

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 63998530;

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306;

DIRECT pojišťovna a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ 602 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365, IČ: 25073958;

GENERALI Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16 , 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956;

KOOPERATIVA pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: 47116617;

SLAVIA pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1, Praha 1, 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 2591, IČ: 60197501;

UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012, IČ: 49240480;

Vaše kontaktní údaje můžeme použít k zaslání informačních oznámení, které přímo s danou smlouvou souvisí. Tyto informační oznámení zahrnují zejména upozornění na splatnost předepsaného pojistného nebo oznámení o výročí pojistné smlouvy.

V případě, že není možné sjednat novou pojistnou smlouvu, protože je výročí vaší aktuální pojistky v budoucnosti, můžeme vaše kontaktní údaje využít pro nabídku pojištění k datu výročí.

Osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetím osobám, vyjma pojišťovně, u které je sjednáno pojištění a společnosti Broker Trust a. s., která je zastřešujícím subjektem vázaného zástupce CAC Group s. r. o. (jež provozuje portál www.pojistenirazdva.cz).

Osobní údaje neprodáváme, nedistribuujeme, nepronajímáme ani jinak nezpřístupňujeme třetím stranám s výjimkou státních orgánů dle zákona.

Osobní údaje uchováváme po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí nebo po dobu účinnosti pojistné smlouvy a deset let po jejím ukončení. Obě lhůty jsou dané zákonem.

K datům, která takto uchováváme, má přístup omezený počet osob. Přístup je povolen, jestliže a) je nutné zkontrolovat kvalitu poskytovaných služeb, b) vy nás o to požádáte, c) požádá nás o ně pojišťovna, u které máte nebo jste měli smlouvu, d) vyžádá si je dozorující orgán, například Česká národní banka.

Máte právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu, výmaz a doplnění neúplných osobních údajů, uplatňovat právo na přenositelnost údajů a dále klást otázky ohledně zpracování osobních údajů na info@pojistenirazdva.cz

Máte právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Detailní informace z zpracování osobních údajů zde.

CAC Group s. r. o. (provozovatel www.pojistenirazdva.cz) se sídlem Vodičkova 12/5, 120 00, Praha 2, IČO 274 212 52, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110937.